Plán projektu

Místní akční plán začíná tvorbou dokumentu zachycujícího investiční priority v území, výběrem opatření, na která se MAP zaměří a vybudováním znalostních kapacit, které se budou jednotlivým opatřením věnovat. Hlavním smyslem je tedy identifikovat tematické oblasti vzdělávání, které jsou z hlediska území významné a jejich řešení není dostatečným způsobem pokryto intervencemi z národní úrovně.

osa

Podívejte se, co se událo a co se bude dít

Červen 2017

Připomínkování návrhu Dokumentu MAP

Dokumenty viz níže
– náměty k doplnění návrhu Dokumentu MAP zasílejte prosím do 21. 6. 2017 na latkova@tesin.cz

Děkujeme.

Duben 2017

6. zasedání Řídícího výboru

Na 6. zasedání Řídícího výboru, které se uskutečnilo 10. dubna 2017, byla projednána a schválena aktualizace Strategického rámce MAP a projednány a schváleny návrhy akčních plánů pracovních skupin
Únor 2017

5. zasedání Řídícího výboru

Na 5. zasedání Řídícího výboru, které se uskutečnilo 13. února 2017, byly jednotlivými garanty pracovních skupin prezentovány návrhy akčních plánů jednotlivých pracovních skupin. ŘV návrhy projednal a požádal pracovní skupiny o upřesnění některých aktivit a odložil schválení akčních plánů.
Prosinec 2016

4. zasedání Řídícího výboru

12. prosince 2016 se uskutečnilo 4. zasedání Řídícího výboru, na kterém garanti pracovních skupin představili své pracovní skupiny, jejich složení, dosavadní činnost a realizaci výstupů (SWOT, dotazníková šetření, příprava akčních plánů).

Září 2016

Rozhodnutí o poskytnutí dotace

Dne 1. září 2016 jsme obdrželi rozhodnutí o poskytnutí dotace.

3. zasedání Řídícího výboru

Dne 12. září 2016 se uskutečnilo 3. zasedání Řídícího výboru, na kterém bylo jednohlasně odsouhlaseno schválení Strategického rámce MAP a Dohody o spolupráci.

Červen 2016

2. zasedání ŘV

Dne 27. června se uskutečnilo 2. zasedání Řídícího výboru. Předmět jednání – výsledky analytického šetření v území, volba opatření, struktura pracovních skupin ve vazbě na zvolená opatření, priority a cíle, investiční záměry budování znalostních kapacit. V závěru zasedání bylo odsouhlaseno odložení schválení Strategického rámce na září 2016.

Březen 2016

1. zasedání Řídícího výboru
První zasedání Řídícího výboru se uskutečnilo 31. března 2016. Došlo ke schválení složení ŘV v počtu členů 19, byl schválen Status a Jednací řád, byl schválen předseda (Ing. Miroslav Stařičný).
Leden 2016

Zahájení realizace projektu
Dne6. ledna 2016 byla zahájena fyzická realizace projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Český Těšín (reg.č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_00/0000146).

Podívejte se kdo za projektem stojí